Content marketing – Sadržaj kao sredstvo komunikacije

Content marketing

Content marketing - Sadržaj kao sredstvo komunikacije

Content marketing ili marketing sadržaja je više tehnika Inbound marketinga nego što je vrsta marketinga. On je raznovrstan i zavisi od mašte kreatora na koji način će ga iskoristiti. Može biti knjiga, slika, članak u časopisu, baner, video, sadržaj koji će riješiti problem pratioca, iz kojeg će naučiti nešto novo ili se zabaviti. Sve sa krajnjim ciljem, da kod korisnika stvori osjećaj povjerenja.

Marketing sadržaja (Content marketing) je suprotan tradicionalnom marketingu, kojem je jedini cilj da proda proizvod ili uslugu. Content marketing omogućava dvosmjernu komunikaciju sa potencijalnim kupcem, sa ciljem sticanja povjerenja čineći ga lojalnim i na kraju prodaje proizvoda ili usluga istom.

  • Tradicionalni marketing koristi ograničen broj kanala komunikacije, dok Content marketing koristi sve vrste kanala komunikacije i njihov broj isključivo zavisi od kreativnosti kreatora sadržaja.
  • Tradicionalni marketing motiviše potencijalne kupce na akciju , na kupovinu proizvoda ili usluga (push), dok Content marketing korisnicima privlači pažnju (pull) i sa željom da njihova komunikacija potraje
  • Troškovi u tradicionalnom marketingu su mnogo veći nego što je to slučaj kod Content marketinga. Razlog zašto je to tako je što je cilj tradicionalnog marketinga isključivo taj da korisniku proda proizvod, dok cilj Content marketinga je taj da on želi povjerenje od strane svog klijenta čime stvara lojalnog klijenta koji će ostati na duži vremenski period.

Nekada, u porodici je postojao jedan ili dva izvora informacija preko kojeg bi mogli nešto reklamirati. Najčešće je to bio televizor i tada bi svoje usluge nudili svima. Danas, personalizujemo komunikaciju i svoje proizvode i usluge nudimo pojedincu, To je moguće uraditi jer svaki ukućanin ima “svoj” ekran preko kojeg se informiše i znatiželjno se vodi svojim interesovanjima. Sve je to moguće koristeći više kanala komunikacije kojima korisnik ima pristup.

Prvi marketinški princip Džoa Pulicija kojim se vodio glasio je: “Sadržaj mora imati suštinsku vrijednosti - sadržaj je ključni dio Vaše onlajn ponude. Morate definisati njegov značaj za kupce – pomoći im da žive svoje živote, da bolje obavljaju svoje poslove.”[1]

Vodeći se ovim principom prodavac usluga ili proizvoda će kroz svoju brigu o kupcu i težnji da njemu olakša i pomogne u životu stvoriti povjerenje kod njega i navesti ga da postane lojalan kupac koji će se uvijek vraćati. Pomaganje kupcu znači veću zaradu, to je upravo ta korist content marketinga, zadovoljstvo obije strane.

[1] D. Čefi, PR Smit, Digitalni marketing - planiranje i optimizacija, Fakultet za medije i komunikacija, Beograd, 2008, str. 244.

COntent marketing
Share
Leave commentPretplati se na Newsletter

 

Vaš email