Prijavi se na stručno osposobljavanje

Budi saradnik a ne "pripravnik"

Da li želiš da radiš sa nama i naučiš nešto što ne znaju baš svi? Želiš da daš svoj maksimum i radiš u atmosferi kakvu sam praviš?
Želiš da prikupiš iskustvo u radu sa različitim klijentima? Da možeš da pitaš kad god poželiš?
Završio si dizajn i multimediju? Grafički dizajn? Vizuelne umjestnosti? Komunikologiiju i medije? Marketing? Dizajner si enterijera?

Prijavi se na Euprava i druži se sa nama makar 9 mjeseci, a možda i u nedogled, jer se mi nadamo tome!

Share

Comments are closed.

Pretplati se na Newsletter

 

Vaš email